Nieuws

Wat is duurzaam beleggen en moet ik het als onderdeel van mijn portefeuille beschouwen?

Onlangs werd ik door een cliënt, die een professor bedrijfsethiek is, gevraagd om een sessie te geven aan haar studenten in het bedrijfsleven. Het was een verrassend leuk gesprek en veel studenten hadden zeer goede vragen. Een van de onderwerpen waar de klas naar vroeg was duurzaam beleggen.

In grote lijnen kan duurzaam beleggen worden gedefinieerd als een beleggingsstrategie die milieu-, sociale en/of corporate governance-factoren in het beleggingsproces betrekt.

Een aantal factoren waar men doorgaans rekening mee houdt bij de beslissing over wat te beleggen zijn risico’s, rendement en kosten. Duurzaam beleggen brengt een andere factor met zich mee: Zal een bepaalde investering de wereld een betere plek maken?

Wereldwijd wordt meer dan 30 biljoen dollar geïnvesteerd met een duurzame lens. Uit recent onderzoek is gebleken dat verschillende beleggers om verschillende redenen duurzaam beleggen omarmen. Uw persoonlijke prioriteiten bepalen het type duurzaam beleggen dat het best aansluit bij uw doelstellingen, zoals de onderstaande.

Financiële prioriteiten – Sommige beleggers zijn misschien niet zo geïnteresseerd in “moreel” beleggen, maar kunnen dat toch doen als ze verwachten dat ze een hoger rendement zullen halen uit sterker presterende bedrijven.

Impactprioriteiten – Het kan andere beleggers niet schelen of duurzaam beleggen een hoger verwacht rendement oplevert, zolang ze “slechte” bedrijven kunnen mijden en/of in “goede” bedrijven kunnen investeren.

Gemengde prioriteiten – Veel beleggers vallen ergens tussenin. Ze willen een solide rendement behalen (of in ieder geval geen geld verliezen) terwijl ze op een principiële manier investeren.

Duurzaam beleggen kan een scala aan beleggingsoplossingen omvatten waarin deze en andere strategieën in verschillende mate zijn geïntegreerd.

ESG-beleggen is een van de breedste manieren om duurzaam beleggen in de praktijk te brengen. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Met andere woorden, hoe verantwoord is een onderneming met haar milieupraktijken? Draagt het positief bij aan de gemeenschap? Heeft zij ethische managementpraktijken? Er bestaan veel beleggingsfondsen en beursgenoteerde fondsen die alleen bedrijven omvatten die op deze gebieden bovengemiddeld goed scoren. ESG-fondsbeheerders kunnen ook actief eigenaar zijn van hun aandeelhouders. Veel beleggingsprofessionals zijn van mening dat het mogelijk is om een portefeuille te ontwerpen met behulp van ESG-fondsen met vergelijkbare risico- en rendementsverwachtingen als een normale gediversifieerde portefeuille. ESG-factoren worden gebruikt in combinatie met traditionele waarderingen en het primaire doel blijft financiële prestaties.

Impact investing probeert een zaak te financieren met minder aandacht voor de manier waarop de “belegging” werkt. Hint: Als u er vooral voor het geld in zit, moet u zich niet richten op impact investing. Impact investeerders zijn op een missie om niet alleen te investeren in een onderneming, maar om er een altruïstische partner in te worden. U doneert bijvoorbeeld aan een GoFundMe-campagne om een milieuvriendelijk alternatief voor plastic waterflessen te creëren. U bent net een impact-investeerder geworden. Op grotere schaal kunnen vermogende beleggers een private equity- of schuldstructuur aannemen met het oog op het maken van een impact met hun financiering. Het doel van impact investing is het succes van het project, niet in de eerste plaats het financiële rendement.

Maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) valt ergens tussenin. Je wilt je shirt niet verliezen, maar je vindt het misschien niet erg om wat verwacht rendement op te geven als je verwacht dat het veel goeds zal doen. Bij SRI-fondsen is de kans groter dat er gebruik wordt gemaakt van screeningsstrategieën waarbij veiligheids- of sectorspecifieke beoordelingen of voorspellingen worden gemaakt. U kunt redelijkerwijs verwachten dat u een goed rendement zult behalen, maar u weet niet of u minder of meer moet verwachten dan andere beleggingsopties en u wilt deze rendementen genereren zonder uw persoonlijke ethische normen te schenden. Een voorbeeld van duurzaam beleggen kan zijn het investeren in duurzame energie, wat een bevredigend rendement kan opleveren en tegelijkertijd het milieu kan helpen. Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier

Verandert het bezit van duurzame investeringen voor bedrijven?

Logischerwijs zou een grotere vraag naar aandacht voor duurzaamheid bij bedrijven meer aandacht moeten vragen voor duurzame vraagstukken. Net als bij een verkiezing heeft elk van onze stemmen collectief een impact die we misschien niet individueel kunnen beïnvloeden. Aan de andere kant, omdat de markten efficiënt zijn, mag het feit dat u of ik in een bedrijf investeer geen invloed hebben op de koers van dat bedrijf. Iemand anders in de wereld zal waarschijnlijk ingrijpen en de aandelen van een bedrijf kopen als wij dat niet doen. Met andere woorden, het is mogelijk dat het management van een bedrijf, of andere aandeelhouders, geen negatieve invloed voelen als u of ik individueel besluiten om geen aandelen van dat specifieke bedrijf te kopen.

Het is opvallend dat grote fondsbedrijven die duizenden aandelen van bedrijven bezitten, duurzaamheidsrisico’s beoordelen om te bepalen hoe zij hun aandelen stemmen, of een specifiek fonds een duurzaamheidsbeleid heeft of niet. Zo zei BlackRock, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, vorig jaar dat de klimaatverandering een materiële invloed zou hebben op de manier waarop zij stemmen op de aandelen van alle bedrijven die hun fondsen bezitten, omdat zij dit als een belangrijk zakelijk risico voor de lange termijn beschouwen. Deze bredere aandacht zou meer invloed kunnen hebben op de managementbeslissingen van bedrijven dan de beslissing van individuen om al dan niet met een duurzame lens te beleggen. BlackRock, Vanguard en State Street bezitten gezamenlijk 20% van alle beursgenoteerde aandelen van de S&P 500. Zij vormen een enorm stemblok waar individuele bedrijven op letten.

Leidt duurzaam beleggen tot betere (of slechtere) beleggingsresultaten?

Op een willekeurige dag kunt u een artikel vinden dat uw mening ondersteunt over de vraag of duurzame beleggingen betere rendementen opleveren of niet. Meestal zijn deze artikelen geen betrouwbare bron van informatie. Het oordeel is nog steeds niet duidelijk of een ESG-focus leidt tot betere (of slechtere) beleggingsresultaten op de lange termijn.

Het zou vrij krachtig zijn als een ESG-focus aantoonbaar tot betere beleggingsresultaten leidt. Zouden we kunnen bepalen of ESG een factor is die we net als andere factoren (waarde, omvang, winstgevendheid) kunnen gebruiken om betere beleggingsresultaten te behalen? Als dat zo is, zouden ondernemingen nog meer worden gestimuleerd om hun aanpak van milieu-, sociale en bestuurskwesties te verbeteren. Helaas bestaat dat bewijs nog niet. Gelukkig is er ook geen sluitend bewijs dat het prioriteren van ESG noodzakelijkerwijs ook het beleggingsrendement vermindert.

Moet ik gebruik maken van duurzame beleggingen?

Uiteindelijk hangt duurzaam beleggen echt af van hoe belangrijk het voor u is. Duurzaam beleggen kan enige impact hebben op de wereld om u heen en het is belangrijk om te beseffen dat er ook andere manieren zijn, naast beleggen, waar u misschien nog meer impact heeft. Als een kwestie voor u een hoge prioriteit heeft, dan kan een donatie aan een belangenbehartigingsgroep of vrijwilligerswerk in die kwestie nog meer impact hebben en ook persoonlijk de moeite waard zijn.

Zoals mijn cliënt van de professor in de ethiek zegt: “Elke kleine kiezelsteen creëert een rimpeling.” Vanuit een ethisch perspectief, bedenk hoe je je acties en waarden op elkaar wilt afstemmen. Of het nu gaat om investeringen of andere acties, je mag zelf bepalen hoe je wilt bijdragen aan een betere wereld voor jezelf en voor anderen.